Jesteś tutaj: Strona główna
CAZ
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-07-27

  ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY SZKOLENIOWEJ

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie z siedzibą przy ul. Bema 2, 21-200 Parczew zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert szkoleniowych na organizację i przeprowadzenie szkolenia grupowego

  „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO” dla 11 osób bezrobotnych.

 • 2016-07-26

  Bezpłatne szkolenia

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie centrum Kształcenia w Parczewie zaprasza na bezpłatne szkolenia.

   

  Informacja w załączeniu.

   

   

   

 • 2016-07-25

  Polsko-Norweski projekt " Kariera w Polsce"

  Sieć EURES  reprezentowana przez norweskie publiczne służby zatrudnienia  - we współpracy z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia  i Ochotniczymi Hufcami Pracy - organizuje na terenie Norwegii
  dni rekrutacyjne pn. „Kariera w Polsce”, które odbędą się w dniach 15 i 16 września 2016 r. w Oslo i Stavanger.

  Szczegóły w załączniku

 • 2016-07-08

  Informacja o wyniku postępowania i wyborze instytucji szkoleniowej

  Informacja o wyniku postępowania i wyborze instytucji szkoleniowej.

   

  INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I WYBORZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ

  Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie informuje, iż do organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego dla 5 osób bezrobotnych:

  „Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy”

  Szkolenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

   wpłynęły 2 oferty szkoleniowe i została wybrana następująca instytucja szkoleniowa:

  Akademia Doskonalenia Zawodowego OPERATOR w Lublinie,

  która na podstawie opisu przedmiotu zlecenia spełnia wymagania stawiane przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie oraz uzyskała największą liczbę punktów (18)
  w indywidualnych ocenach ofert.

   CENA WYBRANEJ OFERTY: 10.950,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 zł)

  Instytucja ta wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowej prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej Nr: 2.06/00142/2015.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie, pok.7 Doradca zawodowy, pok.7 16 od 2016-10-01
do 2016-12-31
Porady grupowe PUP w Parczewie Pok 7 16 od 2016-07-01
do 2016-09-30
< poprzednia 1 następna >